עורך דין לגביית חובות

חייבים לך כסף עבור עבודה שביצעת או מוצר או שרות שמכרת? נמאס לך לרדוף אחרי מישהו שחייב לך כסף? מחזיק שקים חוזרים? הבנק הודיע שהשיק חזר א.כ.מ? מוגבל? נ.ה.ב? נתקלת בסרבני תשלום בטענות שונות?