החלפת אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס

שוקל למנות אפוטרופוס לבן משפחה? האם בן משפחתך זקוק לעזרה בקבלת החלטות בענייני גופו ורכושו? ברצונך להחליף את זהות האפוטרופוס שמונה לבן משפחתך מאחר שאינו מבצע את תפקידו בנאמנות? שוקל לנקוט במסלול משפטי חליפי או מקביל שיכול לתת מענה הולם לצורכי החסוי?